Јавни увид специјалистичких радова

 

Специјалистички рад кандидата: ФИЛИП ВОШТИЋ ДСТ 01/21 под називом : ИНФОРМАЦИОНО - КОМУНИКАЦИОНА ПОДРШКА У ЛОГИСТИЦИстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 20.2.2024 године.

 

У Врању, 20.2.2024.г.

 

Специјалистички рад кандидата: АЛЕКСАНДАР ГРУЈИЋ ДСТ 02/22 под називом : ОБРАЗОВАЊЕ КАДРОВА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 22.11.2023 године.

 

У Врању, 22.11.2023.г.

 

Специјалистички рад кандидата: ИВАН СТАНКОВИЋ ИМ 03/22 под називом : ЉУДСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ КАО ОСНОВА КОНКУРЕНТСКЕ ПРЕДНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 17.11.2023 године.

 

У Врању, 17.11.2023.г.

 

Специјалистички рад кандидата: МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ ДСТ 13-21 под називом : АНАЛИЗА ДИЈАГНОСТИКЕ СТАБИЛНОСТИ И КОЧЕЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА КАТЕГОРИЈЕ М1 СА АСПЕКТА ДИНАМИКЕ ВОЗИЛА НА ПРАКТИЧНИМ ПРИМЕРИМАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 14.11.2023 године.

 

У Врању, 14.11.2023.г.

 

Специјалистички рад кандидата: БОГДАН МЛАДЕНОВИЋ ДСТ 04/22 под називом : САОБРАЋАЈ И ЖИВОТНА СРЕДИНАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 20.9.2023 године.

 

У Врању, 20.9.2023.г.

 

Специјалистички рад кандидата: СТЕФАН АРСИЋ ИМ 03/21 под називом : ПОСТУПАК ИЗРАДЕ ПАРЕТО ДИЈАГРАМА КАО АЛАТА КВАЛИТЕТА У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДЊЕ У КОМПАНИЈИ ,,ДОДИЋ НАМЕСТАЈ ДОО'стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 6.9.2023 године.

 

У Врању, 6.9.2023.г.

Пројекти , награде и признања