Кандидати приликом пријаве на конкурс на увид прилажу ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист предају фотокопије ових докумената:

– извод из матичне књиге рођених,
– сведочанства свих разреда средње школе,
– диплому о положеном матурском испиту,
– доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 6.000,00 динара на жиро рачун Aкадемије техничко-васпитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 03.

– Пријављивање кандидата у просторијама Одсека Врање од 24. до 27. јуна 2024. године, од 8 до 14 часова;
– Електронско пријављивање кандидата преко портала СТУДИС – од 29. маја до 27. јуна 2024. године, у складу са упутством.

Полагање пријемног испита – 1. јула 2024. године, у 10 часова, у просторијама Одсека Врање.
Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош. Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

 

Пројекти , награде и признања