Јединствене ранг листе по студијским програмима:

Приговор на јединствену ранг листу кандидати могу поднети до уторка 02.07.2024. године до 10ч.

Подносилац приговора може извршити увид јавности у свој рад 02.07.2024. године до 12ч.

Коначна ранг листа биће објављена до четвртка 04.07.2024. године до 12ч.

 

Пројекти , награде и признања