др Гордана Богдановић
професор струковних студија
кабинет број 4
термин консултација: среда 13:00 - 14:30
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ЗВАЊЕ: Професор струковних студија
Ужа научна област: Биологија

АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Избор у звање: 2008. Висока школа примење.струк.студија, Биологија
Докторат: 2007. ПМФ-Косовска Митровица, Биолошке науке
Магистратура 2001. ПМФ-Косовска Митровица, Биолошке науке
Диплома 1997. Професор биологије, Биолошке науке

СПИСАК ПРЕДМЕТА КОЈЕ НАСТАВНИК ДРЖИ НА СТУДИЈАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА

 • Биологија, Прехрамбена технологија, Заштита животне средине, ОСС
 • Биохемија Прехрамбена технологија, Заштита животне средине, ОСС
 • Екологија и заштита животне средине, ПТ, ЗЖС, МИ, ИНЕ, ПИ, ДС, ПЕ, ОСС
 • Aнатомија дрвета са дендрологијом, Инжењерство намештаја и ентеријера, ОСС
 • Заштита дрвета, Инжењерство намештаја и ентеријера, ОСС
 • Системи заштите животне средине, Инжењерски менаџмент, ССС
 • Управљање системима заштите животне средине, Технолошко инжењерство, МАС

РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ (минимално 5 не више од 10)

 1. Manojlović N., Vasiljević P., Mašković P., Jušković M. and Bogdanović-Dušanović G.: Chemical Composition, antioxidant and antimicrobial activities of lichen Umbilicaria cylindrica (L.) delise (Umbilicariaceae).Hindawi Publishing Corporation, Evidence-Based Complementary and alternative Medicine, Vol.2012, Article ID 452431, 8 pag. doi:10.1155/2012/452431
 2. Manojlović N., Vasiljević P.,Nikolić D., Bogdanović-Dušanović G., Marković Z., Najman S.: The isolation, analiytical characterization by HPLC-UV and NMR spectroscopy, cytotoxic and antioxidant activities of baeomycesic acid from Thamnolia vermicularis var. subuliformis,Hemijska industrija, 65(5)591-598 (2011), doi:10.2298/HEMIND110414035M
 3. Manojlović N.T., Maskovic P.Z., Manojlovic I., Vasiljević P.J.,  Bogdanović–Dušanović G., Juskovic M.Z., Aleksic M., Zabar A. Lj.: ,,Chemical composition, antioxidant and antimicrobial activities of the lichen Toninia candida (Weber) Th. Fr (Catillariaceae)”, PLANTA MEDICA, (2011), vol 77 br.12, str. 1440-1440.

 4. Manojlović N., Vasiljević P., Najman S., Bogdanović-Dušanović G., Joksimović Z., Milenković-Anđelković A.: Screening of Thamnalia vernicularis var. subuliformis for antimicobial, antioxidant and cytotoxic activities, Journal of Medicinal Plant and Natural Product Research, 12 Volume 76, (2010), page 1163-1374.

 5. I. Manojlović, G. Bogdanović-Dušanović, W. Gritsanapan, and N. Manojlović: Isolation and identification of antraquinones of Caloplaca cerina and Cassia tora. Slovak. Chemical Papers 60 (6) 466-468 (2006).
 6. Manojlović N., Vasiljević P., Bogdanović-Dušanović G., Manojlović I.: Antioxidant activity of some lichen growing in Serbia, Planta medica, 74 (9): 996-997, 2008.
 7. N. Manojlović, G. Bogdanović-Dušanović: Changes of redox potential of fungi Aspergillus niger and Doratomyces s cultivated on modified medium with addition of antraquinones. SSCHE34thConference, Slovakia (2007)153-1-153-4
 8. N. Manojlović, W. Gritsanapan, S. Roongtawan, P. Vasiljević, G. Bogdanović-Dušanović, I. Manojlović: Comparative Study on Composition and Antioxidant Properties of Antraquinone-Containing Thai and Serbian Lichens. PACCON, Pure and Applied Chemistry International Conference, Naresuan Unversity, Phitsanulok, Thailand, (2009)
 9. I. Manojlović, G. Bogdanović-Dušanović, N. Manojlović, Z. Marković: Isolation and identification of anthraquinone derivates from Trichoderma harzianum. SSCHE 35th Conference, Slovakia (2008) 107.
 10.  M. Novaković, N. T. Manojlović, S. Solujić and G. Bogdanović-Dušanovic: Antiohidant and Phytochemical Studies of Caloplaca Lactea and Caloplaca Citrina. International Congress of Chemistry And Envronment, 24 th-26th december, Slovaкиa (2005) 149/F.

ЗБИРНИ ПОДАЦИ НАУЧНЕ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКЕ И СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

Укупан број цитата: 71
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 6

ТРЕНУТНО УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА

Домаћи:
Међународни: 

УСАВРШАВАЊА

 HACCP administrator-obavljanje konsultantskih poslova implementacije HACCP sistema u firmama, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 07.06.2021, evidencioni broj sertifikata: 020-53-Н-031/21.

ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ