др Срђан Тасић
професор струковних студија
кабинет број 6
термин консултација: четвртак 13:00 - 14:30
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ЗВАЊЕ: Професор струковних студија
Ужа научна област: Посебна биотехнологија

АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Избор у звање: 2008. Висока школа примењених струковних студија Врање, Посебна биотехнологија
Докторат:
2008. Пољопривредни факултет – Београд Биотехничке науке
Магистратура:
2001. Биолошки факултет – Београд Биолошке науке
Диплома:
1994. Биолошки факултет – Београд Биолошке науке

СПИСАК ПРЕДМЕТА КОЈЕ НАСТАВНИК ДРЖИ НА СТУДИЈАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА

 • Општа микробиологија, Прехрамбена технологија, осс
 • Заштита животне средине, осс
 • Прехрамбена микробиологија, Прехрамбена технологија, осс
 • Еколошка микробиологија, Заштита животне средине, осс
 • Хигијена и безбедност хране/Хигијена и безбедност хране (ИБ), Прехрамбена технологија, осс
 • Заштита животне средине, осс
 • Технологија безалкохолних пића (ИБ)/ Технологија воћа и поврћа (ИБ), Прехрамбена технологија, осс

РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ (минимално 5 не више од 10)

 1. Tasić, S., Kojić, M., Stanković, S., Obradović, D. (2011): Identification and molecular characterization of Chryseobacterium vrystaatense ST1, isolated from oligomineral water of southeast Serbia, Archives of Biological Sciences, Vol. 64, Issue 2, 2011. (u štampi).
 2. Tasić, S., (2009): Efficiency evaluation of the disinfectant based on silver and hydrogen peroxide, Journal of Agricultural Sciences, Vol. 54, No 3, 2009, p 269-275.
 3. http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1450-8109/2009/1450-81090903269T.pdf
 4. Tasić, S., Obradović, D., Tasić, I., Ilić, M. (2011): Chryseomonas luteola iz vode za piće: identifikacija pomoću kompjutera i API 20NE sistema, Journal of Scientific Agricultural Reserch, Vol. 72 N0 258, 2011/2, p. 35-43.
 5. Tasić, S., Obradović, D., Kojić, M., Tasić, I. (2011): Karakterizacija Klebsiella sp. iz izvorske oligomineralne vode za piće, Journal of Scientific Agricultural Reserch, Vol. 72 N0 257, 2011/1, p. 37-45
 6. Tasić, S., Obradović, D. (2011): Biohemijska karakterizacija vrsta roda Pseudomonas izolovanih iz oligomineralne vode kaptiranih izvora na području Vlasine, Journal of Scientific Agricultural Reserch, Vol. 69 N0 247, 2008/3, p. 73-86, http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=0354-56950803073T
 7. TASIĆ, S., (2007): Biochemical and molecular characterisation of autochthonous strains of Gram-negative rods of oligomineral spring waters: abstract book 5th Balkan Conference of Microbiology, Budva – Montenegro, p. 125. (ISBN 978-9940-9087-0-6 COBISS.CG-ID 12128272).
 8. TASIĆ, S., TASIĆ, I. (2011) Identification of Pseudomonas aeruginosa from drinking water by using the API 20 NE system and identification program, IV Međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport", Zbornik radova 2, Banja Luka, Republika Srpska, p. 451-456. (628.161.1.033:597.84, Naučni rad).
 9. TASIĆ, S., OBRADOVIĆ, D., TASIĆ, I. (2011) Bacteria present in bottled non-carbonated drinking water with non-aseptic process of bottling, 7th Balkan Congress of Microbiology,Belgrade, Serbia. (ISBN 978-86-914897-0-0, COBISS.SR-ID 187095564) http://www.microbiologiabalkanica2011.com/doc/final_programme.pdf
 10. TASIĆ, S. (2009) The Hygienic Importance of Aeromonas sp. In Bottled Drinking Water, 6th Balkan Congress of Microbiology, Ohrid, Macedonia, p. 151-152. (ISSN0025-1097, UDK: 61+0610231=866=20)
 11. TASIĆ, S. (2010) Disinfection of the „BLUESTAR 40-80-12" Machine With „Sanosil Super 25" in the Technological Procedure of Filling Refreshing Non-Alcoholic Drinks Based on Orange Juice, Društvo za tehničku dijagnostiku Srbije „TEHDIS", Menadžment znanja V / br.1 –2, Vranjska Banja, p.35-39. (ISSN 1452-9661 COBISS SR-ID 148289292)

ЗБИРНИ ПОДАЦИ НАУЧНЕ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКЕ И СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

Укупан број цитата: 1
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе:  1

ТРЕНУТНО УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА

Домаћи:
Међународни: 

УСАВРШАВАЊА

ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ

Члан Удружења микробиолога Србије, Члан Друштва генетичара Србије