др Бранислав Станисављевић
професор струковних студија
кабинет број 2
термин консултација: понедељак 13:00 - 14:30
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ЗВАЊЕ: Професор струковних студија
Ужа научна односно уметничка област:  Менаџмент и бизнис и индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Избор у звање: 2008/10. Висока школа примењених струковних студија, Менаџмент и бизнис бизнис и индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент
Докторат: 2009. Факултет за менаџмент, Нови Сад, Алфа универзитет у Београду Менаџмент и бизнис
Магистратура: 2003. Факултет организацоних наука, Београд Организационе науке
Диплома: 1984. Факултет организацоних наука, Београд Организационе науке

СПИСАК ПРЕДМЕТА КОЈЕ НАСТАВНИК ДРЖИ НА СТУДИЈАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА

 • Предузетништво ПE, Основне струковне
 • Управљање пројектима ПE, ПИ, ТД (ИБ), ЗЖ (ИБ), Основне струковне студије
 • Ефективност машинских система МИ, СИ (ИБ), Основне струковне студије
 • Управљање ресурсима ПЕ, Основне струковне студије
 • Управљање иновацијама ПМ. Основне струковне студије
 • Окружење, конкурентност и развој ПМ. Основне стуковне студије

РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ (минимално 5 не више од 10)

 1. Б. Станисављевић., „Предузетништво", скрипта Висока школа примењених струковних студија, Врање, 2008 .
 2. Љ. Стошић - Михајловић, Б. Станисављевић, „Предузетништво и иновације", уџбеник Виша техничка технолошка школа, Врање, 2007.
 3. С. Стефановић, Б. Станисављевић, „Менаџмент у предузетништву и заштити животне средине", монографска публикација, „TQM Центар", Зрењанин, 2010.
 4. Б. Станисављевић, „Управљање инвестицијама и пројектима", скрипта Висока школа примењених струковних студија, Врање, 2009 .
 5. С. Стефановић, Ж. Адамовић, Б. Станисављевић, Р. Цвејић „ Технике и методе истраживачког рада за реализацију пројеката", монографска публикација, „TQM Центар", Зрењанин, 2010.
 6. Б. Станисављевић „Ефективност машинских система", скрипта Висока школа примењених струковних студија, Врање, 2009 .
 7. С. Стефановић, Ж. Адамовић, Б. Станисављевић, „Ефективност машинских система", уџбеник Виша техничка технолошка школа, Врање, 2007.
 8. Б. Станисављевић, «ПРИМЕНА КОНТИГЕНТНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ» , Зборник радова, 11 Интернационални симпозијум SIMORG 2008 са тематиком: Менаџмент и друштвена одговорност, Београд, 10 – 13. септембар 2008. године.

ЗБИРНИ ПОДАЦИ НАУЧНЕ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКЕ И СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

Укупан број цитата:
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе:

ТРЕНУТНО УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА

Домаћи:
Међународни:

УСАВРШАВАЊА

ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ