др Љиљана Ђорђевић
професор струковних студија
канцеларија директора
термин консултација: четвртак 13:00 - 14:30
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ЗВАЊЕ: Професор струковних студија
Ужа научна област: Хемија животне средине

АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Избор у звање: 2013. Висока школа примењених струковних студија, Врање Хемија животне средине
Докторат: 2012. Факултет заштите на раду, Ниш, Науке о зажтити животне средине
Магистратура: 2007. Хемијски факултет, Београд, Хемијске науке
Диплома: 1998. Хемијски факултет, Београд, Хемијске науке

СПИСАК ПРЕДМЕТА КОЈЕ НАСТАВНИК ДРЖИ НА СТУДИЈАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА

 • Аналитичка хемија, Прехрамбена технологија, осс/ Заштита животне средине, осс
 • Хемија животне средине, Прехрамбена технологија, осс / Заштита животне средине, осс
 • Познавање робе са технологијом, Производна економија, осс
 • Методе анализе загађујућих супстанци (предавања), Заштита животне средине, осс
 • Хемија вода и отпадних вода (ИБ, предавања)/
 • Мониторинг у животној средини (ИБ, предавања), Заштита животне средине, осс

РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ (минимално 5 не више од 10)

 1. Lj. Djordjević, N. Živković, Lj. Živković, A. Djordjević (2012) ASSESSMENT OF HEAVY METALS POLLUTION IN SEDIMENTS OF THE KORBEVAČKA RIVER SOUTH-EASTERN SERBIA, Soil and sediment contamination, vol. 21. no 7. (štampa se u oktobru)
 2. Lj. Đorđević, I. Gržetić and O. Cvetković (2007) EKO-CHEMICAL STATUS OF THE KORBEVAČKA RIVER SOUTH-EASTERN SERBIA, Fresenius Environmental Bulletin, Volume 16, No.11a, pp. 1412-1417
 3. Lj. Đorđević, M. Popović (2011) Assessment of eco-chemical status of the Korbevačka River related to physico-chemical and chemical parameters, II International Congress "Engineering, Ecology and Materials in Processing Industry", Jahorina, Bosnia and Herzegovina.
 4. Lj. Đorđević, M. Popović (2008) Waste water pollution control in the mining industry, Fiveth Symposium Chemistry and Environmental Protection.
 5. Lj. Đorđević, I. Gržetić and O. Cvetković (2006) Eko-chemical status of the Korbevačka river south-eastern Serbia, Seventh European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC 7.
 6. Lj. Đorđević, M. Popović (2011) Mines as potential enviromental pollutants, Menadžment znanja, godina VI, broj 1-2, st. 59-64.
 7. M. Popović, Lj. Đorđević (2010) River chemistry, Naučno-stručni sinpozijum „Dijagnostika i pouzdanost, informatika i menadžment, saobraćaj i ekologija, Zbornik radova, st. 44-49.
 8. Lj. Đorđević, M. Popović (2008) Waste waters from metal ores mining / flotation in mine characterization and remediation, XXXI Majski skup održavalaca sredstava rada Srbije.
 9. Lj. Đorđević (2008) Teški metali u životnoj sredini – oblici nalaženja, antropogeni izvori i toksičnost, Hidraulika i pneumatika, specijalni dvobroj posvećen naučno-stručnom skupu „Ekološki rizici", broj 6-7, st. 59-65.
 10. Lj. Đorđević (2001) Nafta kao zagađivač voda mora i okeana, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Vranju, sveska VIII, 267-279.

ЗБИРНИ ПОДАЦИ НАУЧНЕ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКЕ И СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

Укупан број цитата:
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 2

ТРЕНУТНО УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА

Домаћи:
Међународни: 2

УСАВРШАВАЊА

ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ