сци Дамјан Станојевић
предавач
кабинет број 5
термин консултација: четвртак 13:00 - 14:30
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ЗВАЊЕ: Предавач струковних студија
Ужа научна област: Систем квалитета

АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Избор у звање 2008. Висока школа примењених струковних студија Систем квалитета

Специјализација: 2007 Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин, Техничке науке

Диплома: 2004 Шумарски факултет, Београд, Обрада дрвета

СПИСАК ПРЕДМЕТА КОЈЕ НАСТАВНИК ДРЖИ НА СТУДИЈАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА

  • Управљање квалитетом, (ИБ) МИ (ИБ), ТД, ПТ, ЗЖС, ПИ, ПЕ, Основне струковне студије

РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ (минимално 5 не више од 10)

  1. Станојевић М.,Станојевић Д.- Приручник из управљања квалитетом, ВТТШ, Врање, (2005)
  2. Станојевић Д. - Управљање квалитетом-математичке релације, табеле и упутства за решавање задатака, ВШПСС, Врање, (2008)
  3. Станојевић Д. - Управљање квалитетом-скрипта, ВШПСС, Врање, (2009)
  4. Станојевић Д. - Побољшање процеса реализације производа, специјалистички рад, Технички факултет "Михајло Пупин" ,Зрењанин, (2007 )
  5. Станојевић Д. - Интегрисани менаџмент системи и примена у Србији, Менаџмент знања година V, број 3-4, (2010).
  6. Станојевић Д. - Процес сертификовања QMS-а према захтевима ISO 9001:2000 и активности после добијања сертификата, Зборник радова-Врањска Бања, научно-стручни симпозијум "Савремене машине, механизми и материјали у индустрији " ,(2010)
  7. Станојевић Д. - Одговорност руководства приликом увођења CAQ (рачунаром управљан квалитет), Зборник радова-Врањска Бања, научно-стручни симпозијум " Савремене машине, механизми и материјали у индустрији ", (2010)
  8. Станојевић Д., Станојевић С. – Елаборат стручне праксе, ВШПСС, Врање, (2009)

ЗБИРНИ ПОДАЦИ НАУЧНЕ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКЕ И СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

Укупан број цитата:
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 

ТРЕНУТНО УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА

Домаћи:
Међународни:
1

УСАВРШАВАЊА

Магистарска теза под називом ,, Зголемување на квалитетот на бичење кај лентовидни пили – трупчарки со примена на сигнални уреди за корекција на поместот (Increasing of cutting quality with band saw using signaling device for feed rate correction) одобрена на Факултету за дизајн и технологии на мебел и ентеријер, Универзитета у Скопљу, на катедри Машини, енергетика и транспорт во дрвната индустрија

ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ