мр Горан Петковић
предавач
кабинет број 1
термин консултација: понедељак 13:00 - 14:30
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ЗВАЊЕ: Предавач струковних студија
Ужа научна област:  Рачунарска техника и информатика

АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Избор у звање: 2013. ВШПСС Врање
Магистратура:
2013. Електронски факултет Универзитета у Нишу
Диплома:
1992. Електронски факултет Универзитета у Нишу

СПИСАК ПРЕДМЕТА КОЈЕ НАСТАВНИК ДРЖИ НА СТУДИЈАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА

Основне струковне студије:

 • Примена рачунара
 • Компјутерска графика

Специјалистичке струковне студије:

 • Информационе технологије
 • Веб технологије 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 1. Goran M. Petković, Zoran H. Perić, Leonid V. Stoimenov,“Switched Scalar Optimal µ-law Quantization with Adaptation Performed to both the Variance and the Distribution of Speech Signal”, Elektronika Ir Elektrotechnika, Kaunas University of Technology, Vol. 22, No. 1, pp. 64-67, 2016, ISSN 1392-1215, DOI: 10.5755/j01.eee.22.1.14111.
 2. Nikola J. Vucic, Zoran H. Peric, Goran M. Petkovic, „Design of Switched Quantizers and SpeechCoding Based on Quasi-Logarithmic Compandor”, Elektronika Ir Elektrotechnika, Kaunas University of Technology,  Vol. 24, No. 6, pp.82-86, 2018, ISSN 1392-1215, https://doi.org/10.5755/j01.eie.24.6.22295.

 3. Goran M. Petković, Zoran H. Perić, Vladimir M. Despotović, „Switched uniform scalar quantization adapted to mean and variance for speech coding“, Facta universitatis - Series: Automatic Control and Robotics, Vol. 16, No. 3, 2017, pp. 263 – 274, https://doi.org/10.22190/FUACR1703263P.

 4. Goran M. Petković, Zoran H. Perić, Leonid V. Stoimenov, “Switched Scalar Quantization with Adaptation Performed on both the Power and the Distribution of Speech Signal”, Telfor Journal, Vol. 3, No. 2 , pp 96-99 , 2011, ISSN 1821-3251, http://journal.telfor.rs/Published/No6/No06_P05_fin.pdf.
 5. Goran Petković, „Average power and variance in the processing of real voice signals“, International Conference Knowledge, Agia Triada, Greece, 7-9.10.2016, Institute of knowledge management - Skopje, Vol. 14, No. 2, pp.740-744, ISSN: 1857-92.
 6. Goran Petković, “Model of introduction of the distance learning system in the case of higher education institutions of vocational studies”, Contemporary distance learning: Trends, policies and good practices, Sofia, 17-18.06.2016, International Business School - Botevgrad, Vol.13, pp. 286-291, ISBN 978-954-9432-70-1.
 7. Goran Petković, “The Characteristics of the Speech Signal and Application in Signal Compression”, International Conference Knowledge, - Skopje, Agia Triada, Greece, 2-4.10.2015, Institute of knowledge management - Skopje, Vol. 10.1, pp. 545-548, ISSN 1857-92.
 8. 7. Zoran H. Perić, Leonid V. Stoimenov, Jelena R. Nikolić, Goran M. Petković, “Switched Scalar Quantization of a Speech Signal Using Forward and Backward Adaptation”, 10th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services – TELSIKS 2011, Nis, Serbia, Oktober 5-8. 2011, Unigraf Nis, pp. 152-155, ISBN: 978-1-4577-2017-8, 978-86-6125-046-0.
 9. Zoran H. Perić, Goran M. Petković, Jelena R. Nikolić, „Prekidačka skalarna kvantizacija govornog signala u širokom dinamičkom opsegu varijansi“, Zbornik radova 54. konferencije ETRAN, Donji Milanovac, 7 – 10. jun 2010, ISBN 978-86-80509-65-5.
 10. Goran M. Petković, Zoran H. Perić, Leonid V. Stoimenov, „Prekidačka skalarna kvantizacija sa adaptacijom na snagu i raspodelu govornog signala“, Zbornik radova konferencije XVIII Telekomunikacioni forum TELFOR 2010, Beograd, 23-25. novembar 2010, str. 666-669. http://2010.telfor.rs/files/radovi/TELFOR2010_05_25.pdf.

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

Укупан број цитата: 10
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 2

ТРЕНУТНО УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА

Домаћи:
Међународни: 

УСАВРШАВАЊА

ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ