др Јелена Марковић
професор струковних студија 
кабинет број 4
термин консултација: четвртак 13:00 - 14:30
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ЗВАЊЕ: Професор струковних студија 

Ужа научна област: Заштита животне средине и технологије

АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА:

Избор у звање: 2014. Висока школа примењених струковних студија у Врању

Докторат: 2016. др наука - науке о заштити животне средине

Магистратура: 2009. мр техничких наука

Диплома: 2005. дипломирани инжењер органско хемијске технологије

СПИСАК ПРЕДМЕТА КОЈЕ НАСТАВНИК ДРЖИ НАСТУДИЈАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА

 • Познавање сировина, ОСС ПТ (обавезан)
 • Основи технологије биљних производа, ОСС ПТ (обавезан) 
 • Технологија кондиторских производа, ОСС (изборни) ПТ
 • Агроекологија, ОСС (изборни) ЗЖС
 • Индустријски и опасан отпад, ОСС (обавезан) ЗЖС
 • Органска производња и прерада, МСС (обавезан) ТИ

РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ (минимално 5 не више од 10)

 1. Stevovic Svetlana, Markovic Jelena,Urban air pollutants and their effects on biota, Monograph: Plant Responses to Air Pollution, eBook, Hardcover ISBN 978-981-10-1199-3, pp 21-32, Publisher: Springer, 2016, http://eproofing.springer.com/books/index.php?token=HUA 54Mij0tYLgpi6Ck9iQnEgxQOEg1BVfmBI8fFmv4, It is one of the top 50% most downloaded eBooks among SpringerLink eBook Collection 2016. It has total 3080 downloads (during 2016) since its publication.
 2. Jelena Markovic, Svetlana Stevovic, Environmental Soil Quality Research as Prediction for Sustainable Orchards Cultivation in Southern Serbia,Journal of Agricultural Science, Vol. 8, No. 2, 2016. pp 151-158, DOI:10.5539/jas.v8n2p151, ISSN 1916-9752, E-ISSN 1916-9760.
 3. Jelena Markovic, Svetlana Stevović, Milica Rajačić, Dragana Todorović, Jelena-Krneta Nikolić Transfer factor for the “soil-cereals” systemin the region of Pcinja, Nuclear Tech nology & Radiation Protection: Year 2016, Vol. 31, No. 4, pp. 376-381 DOI:10.2298/NTRP1604376M, ISSN 1451-3994.
 4. Jelena Markovic, Svetlana Stevovic, Sustainability of chemical soil quality in southern Morava river valley in corelation with the floodin, Economics of Agriculture, Vol. LXIV, N 4, pp. 1313-1748, UDC: 502.174:631.422 497.11 Južna Morava, Beograd, 2017., ISSN 0352 -3462.
 5. Jelena Marković, Nebojša Mitić, Staniša Stojiljković, Dragan Stojiljković, Maja Đurović-Petrović, Convective drying the root and leaves of the parsley and celery, Jornal of Agricultural Sciences, pp. 205-213, Vol. 54, No 3, Beograd 2009., UDC: 635.14+635.53:66.047.4/.5.
 6. Jelena Marković, Svetlana Stevović, The process of creation and analysis of the landfill gas from the landfill in region of Pchinja, Journal of processing and energy in agriculture (PTEP), pp. 63-68, Vol. 20, No 2, Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad, 2016., ISSN 1821-4487, UDK: 631.55/56:620.92.
 7. Jelena Markovic, Jasmina Stojiljkovic, Svetlana Stevovic, Goran Markovic, The research of soil quality in some places pcinja region for breeding fruit crops,  International Journal of Latest Research in Engineering and Technology (IJLRET), pp. 1-6 ,Volume 02, Issue 07 July 2016, ISSN: 2454-5031.
 8. Jelena Markovic, Jasmina Stojiljkovic, Gordana Bogdanovic, Change of moisture content in yield of cherry treated by environmental parameters, International Journal of Latest Research in Engineering and Technology (IJLRET), pp. 8-11, Vol. 3, Issue 04, april 2017., ISSSN: 2454-5031.
 9. Jelena Marković, Jasmina Stojilković, Gordana Bogdanović, Posledica i uticaj nagomilavanja komunalnog i elektronskog otpada na kvalitet proizvedene hrane usled dolaska migranata, Istaknuti tematski zbornik radova Pravni i bezbednosni aspekti migracija i posledice migrantske krize, “Constantin Magnus, Naissus 2017”, Knjiga II, pp. 421-429, Niš 2017., ISBN: 978-86-6113-046-5.
 10. Jelena Markovic, Ljiljana Stosic Mihajlovic, Gordana Bogdanovic, Management of medical waste managmenet in the health center Vranje, International Conference “Education and Cultural Heritage”, pp 131-142, Proceeding book Vol. 1, Belgian - Italian Chamber of Commerce Brussels, November 04, 2017.

ЗБИРНИ ПОДАЦИ НАУЧНЕ; ОДНОСНО УМЕТНИЧКЕ И СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

Укупан број цитата: 36

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 2

ТРЕНУТНО УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА

Домаћи: 1 Еко школе/Еко факултети

Међународни: 1 IPA Међународни пројекат projektu To "BOND” entrepreneurial learning with primary and secondary schools and universities with the aim of curricula enhancement and entrepreneurial competences improvement for the purpose of facilitating employment of young people Project No. CB007.1.21.159

УСАВРШАВАЊА

ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ:

Рецезент радова:

 1. A Preliminary Study to Determine the Primordial Radioactivity Levels of Agricultural Soil from the United Arab Emirates Using High-Resolution Gamma-Ray Spectrometry” за часопис међународног значаја Current Nutrition & Food Science
 2. Exposure to PM10 Aerosol Particles and other Aerial Pollutants in the Capital  city of Montenegro na 4th International Conference “New Tehnologies – development and aplication” NT2018, Sarajevo, Bosnia  and Herzegovina, 14th - 16th June 2018. по позиву Academy of sciences and arts of Bosnia and Hercegovina

Стручна предавања

Jelena Marković, The Impact of Electronic as Hazardous and Municipal Waste on Food Quality as a Result of Their Pollution, The Topic of International Training: Food Safety and Nutrition, Internatiional course in the field of Food Safety and Nutrition and presented the lecture entitled:,,Protecting the environment and pollution problems of the food“, Training & Implementation Center – Bitola, R. Macedonia, 21 - 26.09.2015., Bitola.

Jelena Marković, Food products derived from fruits and vegetables by various methods of canning, Topic of International Training: Food Safety and Nutrition,International course in the field of Food Safety and Nutrition and presented the lecture entitled:,,Protecting the environment and pollution problems of the food“, Training & Implementation Center – Bitola, R. Macedonia, 5. – 09.09.2016., in Bitola.