мр Драгана Трајковић
предавач
кабинет број 3
термин консултација: среда 13:00 - 14:30
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ЗВАЊЕ: Асистент
Ужа научна односно уметничка област:  Машинско инжењерство

АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Избор у звање: Предавач
Магистратура:  Машински факултет у Нишу, Универзитет у Нишу, 2002.
Диплома: 
Машински факултет у Нишу, Универзитет у Нишу, 1998.

СПИСАК ПРЕДМЕТА КОЈЕ НАСТАВНИК ДРЖИ

  • Хидраулика и пнеуматика
  • Основи конструисања
  • Механика 1
  • Отпорност материјала

РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ (минимално 5 не више од 10)

1.Dragana M. Trajković,Vlastimir D. Nikolić, Dragan S. Antić, Saša S. Nikolić, Staniša Lj. Perić “Application of the Hybrid Bond Graphs and Orthogonal Rational Filters in Sag Voltage Effect Reduction”, Electronics and Electrical Engineering, vol. 19, no. 6, (2013), pp. 25-30. Print ISSN: 1392-1215, (Doi No: http://dx.doi.org/10.5755/j01.eee.19.6.1746) Publisher: Kaunas University of Technology. June 2013. IF: 0.445. 0,458

2.Staniša Perić, Dragana Trajković, Dragan Antić, Vlastimir Nikolić, Saša S. Nikolić, Miroslav Milovanović,“Fuzzy-PI Control of Water Pumps Modelled by Hybrid Bond Graphs”, FACTA UNIVERSITATIS Series: Automatic Control and Robotics, vol. 14, no. 1, (2015), pp. 29-42. Print ISSN: 1820-6417, Publisher: University of Niš. June 2015. M24

3.Slobodan Stefanovic, Božidar Bogdanovic, Dragana Trajkovic, “Tractive characteristics of diesel locomotives with mechanical power transmitters “Тринадеста межународна научна конференциᴙ САВРЕМЕННОТО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ: ТЕНДЕНЦИИ, ПОЛИТИКИ И ДОБРИ ПРЕКТИКИ, 17-18 ЈУН 2016., СОФИЯ.

4. Dragana TRAJKOVIC, Slobodan STEFANOVIC, Graduate School of Applied Professional Studies, Vranje, SERBIA, “APPLICATION OF THE HYBRID BOND GRAPHS AND FUZZY CONTROL ON ANTI LOCK BRAKING SYSTEM SLIDING MODE“-Annals of Faculty Engineering Hunedoara-International Journal of Engineering Tome XIV (2016)-Fascicule 2 (May).

5.DraganaTrajković, Vlastimir Nikolić, Slobodan Stefanović, Аpplication of the hybrid bond graphs and fuzzy control on anti lock braking system, 13th International Multidisciplinary Scientific Conference EUROBRAND, 18-20 November 2016, Kragujevac, Serbia.

ЗБИРНИ ПОДАЦИ НАУЧНЕ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКЕ И СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

Укупан број цитата: 33
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 1

ТРЕНУТНО УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА

Домаћи:
Међународни:

УСАВРШАВАЊА

ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ