др Лидија Стаменковић
професор струковних студија
кабинет број 4
термин консултација: среда 13:00 - 14:30
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ЗВАЊЕ: Професор струковних студија
Ужа научна област:  Хемија

АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Избор у звање:  2016. Висока школа примењених струковних студија Врање
Докторат: 2016. Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду
Диплома: 2006. Природно–математички факултет, Универзитет у Нишу

СПИСАК ПРЕДМЕТА КОЈЕ НАСТАВНИК ДРЖИ НА СТУДИЈАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА

Основне струковне студије:

 • Општа и неорганска хемија
 • Органска хемија
 • Хемија са познавањем помоћних материјала 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 1. Stamenković L., (2021): Application of ANN and SVM for prediction nutrients in rivers, Journal of Environmental Science and Health, Part A, 56 (8):pp. 867-873.
 2. Stamenković L., Mrazovac Kurilić S., Presburger Ulniković V.,(2020): Prediction of nitrate concentration in Danube river water by using artificial neural networks, Water Science and Technology-Water Supply, 20 (6): pp. 2119–2132. 
 3. Stamenković L., Antanasijević D., Ristić M., Perić-Grujić A., Pocajt V. (2017). Prediction of nitrogen oxides emissions at the national level based on optimised artificial neural network model, - Air Quality, Atmosphere and Health, vol. 10 no. 1, pp. 15-23.
 4. Stamenković L., Antanasijević D., Ristić M., Perić-Grujić A., Pocajt V. (2016). Estimation of NMVOC emissions using artificial neural networks and economical and sustainability indicators as inputs, - Environmental Science and Pollution Research, vol. 23, no.11, pp. 10753-10762.
 5. Stamenković L., Antanasijević D., Ristić M., Perić-Grujić A., Pocajt V. (2015). Modeling of ammonia emission in the USA and EU countries using an artificial neural network approach, - Environmental Science and Pollution Research, vol. 22, no. 23, pp. 18849 – 18858.
 6. Stamenković L., Antanasijević D., Ristić M., Perić-Grujić A., Pocajt V. (2015). Modeling of methane emissions using artificial neural network approach, - Јournal of Serbian Chemical Society, vol. 80, no. 3, pp. 421–433.
 7. Cibulić V., Stamenković L., Veljković N., Staletović N. (2013). Dynamics of the process of colour adsorption from waste waters after dyeing textile fibres on natural zeolites,- Hemijska industrija, vol. 67, no. 1, pp. 41-49.
 8. Stamenković L., Antanasijević D., Ristić M., Perić-Grujić A., Pocajt V. (2015). Predviđanje emisije gasova staklene bašte u Srbiji za period 1995 – 2013. godina primenom rekurentnih neuronskih mreža, - Ecologica, no. 79, pp. 488 – 492.
 9. Cibulić V., Stamenković L., Luković J., Staletović N. (2013). Kvalitet vode u akumulaciji ‘Barje’ petnaest godina nakon formiranja i nultog ispitivanja, Vodoprivreda, Vol 45, br. 1-3, str. 111-122.
 10. Cibulić V., Lazić-Fišter S., Stamenković, L. (2011). Zagađivanje Dunava kod Beograda i utvrđivanje prisustva genotoksičnih agenasa analizom hromozoma riba, Voda i sanitarna tehnika, vol 41, br. 5, str. 27-38.

ЗБИРНИ ПОДАЦИ НАУЧНЕ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКЕ И СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

Укупан број цитата: 85
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 7

ТРЕНУТНО УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА

УСАВРШАВАЊА

ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ

Члан Српског хемијског друштва.