Сузана Стојановић, маст. екон.
асистент
кабинет број 1
термин консултација: уторак 14:00 - 15:30
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ЗВАЊЕ: Асистент
Ужа научна област:  Менаџмент и бизнис

АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Избор у звање:  2018. Висока школа примењених струковних студија, Врање
Мастер: 2017. Економски факултет, Суботица, Финансије, банкарство и осигурање, Мастер економиста
Диплома: 2016. Економски факултет, Ниш, Пословно управљање – Маркетинг, Дипломирани економиста

СПИСАК ПРЕДМЕТА КОЈЕ НАСТАВНИК ДРЖИ НА СТУДИЈАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА

Основне струковне студије:

 • Стратегијски менаџмент, Предузетнички менаџмент, осс (вежбе)
 • Финансијски менаџмент, Предузетнички менаџмент, осс (вежбе)
 • Економика, Предузетнички менаџмент, осс/ Производна економија, осс (вежбе)
 • Менаџмент, Предузетнички менаџмент, осс/ Производна економија, осс/ Прехрамбена технологија, осс/ - Инжењерство намештаја и ентеријера, осс/ Друмски саобраћај, осс (вежбе)
 • Управљање ресурсима, Предузетнички менаџмент, осс (вежбе)
 • Управљање пројектима, Предузетнички менаџмент, осс/ Заштита животне средине, осс/ Друмски саобраћај, осс/ Инжењерство намештаја и ентеријера, осс/ Производна економија, осс (вежбе)
 • Предузетништво, Предузетнички менаџмент, осс/ Производна економија, осс (вежбе)
 • Менаџмент малих и средњих предузећа, Предузетнички менаџмент, осс (вежбе)

Специјалистичке струковне студије:

 • Логистика у саобраћају, Саобраћајно инжењерство – друмски саобраћај, ссс (вежбе)
 • Индустријски менаџмент, Инжењерски менаџмент, ссс (вежбе)
 • Менаџмент у саобраћају, Саобраћајно инжењерство – друмски саобраћај, ссс (вежбе)

РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

1. S. Stojanovic, (2018) “Entrepreneurship Innovations in Tourism”, Industry, Economics Institute, Belgrade, Vol.46, No.4, pp. 69-83. DOI: 10.5937/industrija46-18741. 

2. D. Bobera, S. Stojanović, (2018) “Information communication technologies in business transformation”, 23rd International Scientific Symposium „Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management“, 26-27. April, Subotica, Serbia.  

3. S. Stojanović, S. Marić, (2018) “Communication as a measure of leadership performance”, The Annals of the Faculty of Economics in Subotica, Vol. 54, 40/2018, pp. 81-94. 

4. S. Stojanović, (2018) “Globalization of the world economy and changes in the organization and management”, XIX International Scientific Conference „Knowledge in Practice“, 14–16. December, Bansko, Bulgaria, pp. 1511–1516. 

5. M. Stanković, G. Mrdak, S. Stojanović, (2018) “The importance of small and medium enterprises in modern economy”, XIX International Scientific Conference „Knowledge in Practice“, 14–16. December, Bansko, Bulgaria, pp. 1619–1624.

 

ЗБИРНИ ПОДАЦИ НАУЧНЕ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКЕ И СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

Укупан број цитата:
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 

ТРЕНУТНО УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА

УСАВРШАВАЊА

ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ