Стефан Младеновић, маст. инж. саоб.
сарадник у настави
кабинет број 7
термин консултација: петак 13:00 - 14:30
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
ЗВАЊЕ: Сарадник у настави
Ужа научна област: Моторна возила и мотори

АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Избор у звање:  2017.,Висока школа примењених струковних студија Врање,
Диплома: 2016. Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Саобраћај и Транспорт , Дипломирани саобраћајни инжењер

СПИСАК ПРЕДМЕТА КОЈЕ НАСТАВНИК ДРЖИ НА СТУДИЈАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА

Основне струковне студије:

 • Моторна возила, друмски саобраћај, осс (вежбе)
 • Погонски агрегати, друмски саобраћај, осс (вежбе)
 • Експлоатација возила, друмски саобраћај, осс (вежбе)

РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

  1. С. Младеновић „Мере за побољшање производно-економских резултата рада возног парка предузећа Бивода д.о.о.- Бујановац“, Факултет техничких наука , Нови Сад, 2016.
  2. С. Младеновић „Телематика “, Факултет техничких наука , Нови Сад, 2016.
  3. С. Младеновић „Истраживање тржишта и одлучивање“, Факултет техничких наука , Нови Сад, 2016.
  4. С. Млденовић „Mетоде истраживања у системима јавног превоза путника“, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2017.
  5. Н. Стокић, В. Таков, Г. Хомоља, С. Младеновић, „Планирање активности, ресурса и трошкова за израду пројектне документације на нивоу разраде генералног пројекта коридора пута А-Б у Microsoft office Project“, Факултет техничких наука , Нови Сад, 2017.
  6. Д. Бабић, А. Субота, В. Таков, С. Младеновић, „Фактори који утичу на возаче путничких аутомобила да прекорачују брзину у урбаној средини”, Факултет техничких наука , Нови Сад, 2015.
  7. Д. Бабић, А. Субота, В. Таков, Н. Стокић, С. Ашћерић, С. Мудринић, С. Младеновић „Описивање уличне мреже Новог Сада у програмском пакету Оmnitrans“ Факултет техничких наука , Нови Сад, 2015.

ЗБИРНИ ПОДАЦИ НАУЧНЕ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКЕ И СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

Укупан број цитата:
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 

ТРЕНУТНО УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА

Међународни:  

УСАВРШАВАЊА

ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ