Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: НИКОЛА КОСТИЋ 403-ДС под називом : КОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖАВАЊЕ И ПОУЗДАНОСТ САСТАВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ПРЕНОСА СНАГЕ КОД ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 6.11.2023 године.

 

У Врању, 6.11.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: ЂИКИЋ ИВАН 436/МИ под називом : ЦНЦ ГЛОДАЛИЦА 'HERMLE C20 U"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 27.9.2023 године.

 

У Врању, 27.9.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: СУЗАНА СТОЈКОВИЋ 339/ИНЕ под називом : ПАРАЛЕЛНИ ПРИКАЗ ТРАДИЦИОНАЛНИХ И МОДЕРНИХ АЛАТА КВАЛИТЕТАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 22.9.2023 године.

 

У Врању, 22.9.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: БРАНИСЛАВА СТОЈАНОВИЋ 372/МИ под називом : ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРОИЗВОДА И ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА ПУТЕМ СИМУЛАЦИЈАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 22.9.2023 године.

 

У Врању, 22.9.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: НИКОЛА СТАМЕНКОВИЋ 113/ЗЖС под називом : ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПОВРШИНСКИХ ВОДАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 20.9.2023 године.

 

У Врању, 20.9.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: БИСЕРКА СТОЈМЕНОВИЋ 420/ПЕ под називом : ЕКСТЕРНА КОМУНИКАЦИЈА ОРГАНИЗАЦИЈЕ КАО СЕГМЕНТ СТРАТЕГИЈСКОГ КОМУНИЦИРАЊАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 19.9.2023 године.

 

У Врању, 19.9.2023.г.