Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: ТАЊА МИХАЈЛОВИЋ 382/ДС под називом : ИЗБОР И ОЦЕНА ДИЈАГНОСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА СА ПРАКТИЧНИМ ПРИМЕРИМА ОБД ДИЈАГНОСТИКЕ НА ВОЗИЛУ ДАЧИЈА ЛОГАНстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 15.9.2023 године.

 

У Врању, 15.9.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: ФИЛИП ТАСИЋ 47/ПМ под називом : МАРКЕТИНГ АКЦИОНИ ПЛАНстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 13.9.2023 године.

 

У Врању, 13.9.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: ВУКАШИН ТРАЈКОВИЋ 145/ЗЖС под називом : ФИЗИЧКО ХЕМИЈСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТАПАДНЕ ВОДЕ НА ДЕПОНИЈИ МЕТЕРИСстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 13.9.2023 године.

 

У Врању, 13.9.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: ИВОНА ДИМЧИЋ 351/ПТ под називом : МЕТОДЕ ОЦЕЊИВАЊА СЕНЗОРНИХ ОСОБИНА ПИВАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 12.9.2023 године.

 

У Врању, 12.9.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: МАЈА ДИМИТРИЈЕВИЋ 414/ПЕ под називом : ТРЖИШТЕ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 11.9.2023 године.

 

У Врању, 11.9.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: ТИЈАНА ЂОКИЋ 405/ДС под називом : ОБУКА УЧЕСНИКА У ТРАНСПОРТУ ОПАСНЕ РОБЕ КАО ЕЛЕМЕНТ ПРЕВЕНТИВЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 8.9.2023 године.

 

У Врању, 8.9.2023.г.