Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: ВУКАШИН СТАНКОВИЋ 410/ДС под називом : ТРАНСПОРТ ЗАПАЉИВИХ ТЕЧНИХ МАТЕРИЈА И ОБАВЕЗА ПРЕВОЗИОЦАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 7.9.2023 године.

 

У Врању, 7.9.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: МИЉАН АНТИЋ 421/ДС под називом : УЛОГА И ЗНАЧАЈ ЛОГИСТИЧКИХ ТЕРМИНАЛА У МУЛТИМОДАЛНОМ ТРАНСПОРТУстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 8.9.2023 године.

 

У Врању, 6.9.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: БОРА ЛАЗИЋ 350/ПТ под називом : ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПАК ПРОИЗВОДЊЕ БИСКВИТА И ЊЕГОВЕ ОРГАНОЛЕПТИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 4.9.2023 године.

 

У Врању, 4.9.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВИЋ 411/ПЕ под називом : МОНЕТАРНО КРЕДИТНА ПОЛИТИКА КАО СТАБИЛИЗАЦИОНИ ФАКТОР РАЗВОЈАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 1.9.2023 године.

 

У Врању, 1.9.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: ЕМИЛИЈА ТОМИЋ 415/ПЕ под називом : ОБУКА И ЕДУКАЦИЈА У ФРАНШИЗНОМ СИСТЕМУстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 31.8.2023 године.

 

У Врању, 31.8.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: ЈЕЛЕНА ЈАЋИМОВИЋ 141/ЗЖС под називом : АЕРОБНЕ МЕЗОФИЛНЕ БАКТЕРИЈЕ У ОТПАДНОЈ ВОДИ ГРАДА ВРАЊАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 29.8.2023 године.

 

У Врању, 29.8.2023.г.