Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: НИКОЛА КОСТИЋ 386/МИ под називом : КОНСТРУКЦИЈА, РЕМОНТ И ОДРЖАВАЊЕ АЛАТА ЗА БРИСАЊЕ ПЛАСТИКЕ У ПОГОНУ МОЛДИНГ ВЛАСОТИНЦЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 25.8.2023 године.

 

У Врању, 25.8.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: ЛАЗАР АНТИЋ 54/ПМ под називом : ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 24.8.2023 године.

 

У Врању, 24.8.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ 419/ПЕ под називом : ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНО ПОСЛОВАЊЕ ФРАНШИЗНИХ СИСТЕМАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 24.8.2023 године.

 

У Врању, 24.8.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: ВУКАШИН ТРАЈКОВИЋ 413/ПЕ под називом : ИНФЛАЦИЈАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 23.8.2023 године.

 

У Врању, 23.8.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: ЈЕЛЕНА СТОЈАНОВИЋ 292/ПТ под називом : МЕТОДЕ КОНЗЕРВИСАЊА ПРОИЗВОДА ДОБИЈЕНИХ ОД ВОЋАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 21.8.2023 године.

 

У Врању, 21.8.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: ТАТЈАНА МАНОЈЛОВИЋ 133/ЗЖС-ПТ под називом : РЕЦИКЛАЖА ОТПАДНЕ ТЕТРА ПАК АМБАЛАЖЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 18.8.2023 године.

 

У Врању, 18.8.2023.г.