121. март 2023. године, почетак пролећа, обележен је као Светски дан шума. Дан буђења природе и вегетације. Стветски дан шума обележава се од 1971. године широм планете.

Циљ је подизање свести о значају и вредностима шумских екосистема. Акценат се ставља на разноврсност живог света у шумама, где поред дрвећа живе различите врсте биљака, животиња, гљива и микроорганизама. Сложеност шума се огледа у њиховој израженој спратовности и разноврсној међусобној повезаности свих чланова животне заједнице.

 

Пројекти , награде и признања