Одбрана специјалистичких радова

Дана 18.4.2023 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент НИКОЛА ТРАЈКОВИЋ ДСТ 05/21 браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: ИМПЛМЕНТАЦИЈА ITS-A У САОБРАЋАЈУ.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛАН СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ВЛАДИМИР ПОПОВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан
У Врању, 18.4.2023.г.
Дана 7.3.2023 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент СТЕФАН БОГДАНОВИЋ ДСТ 10/21 браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  САВРЕМЕНА ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ,
Тема: ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У РАДУ ДИСПЕЧЕРСКЕ СЛУЖБЕ ЗА ДРУМСКИ ТРАНСПОРТ РОБЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛАН СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ВЛАДИМИР ПОПОВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан
У Врању, 2.3.2023.г.
Дана 16.1.2023 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ ИМ 9/21 браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  РЕИНЖЕЊЕРИНГ ПРОИЗВОДНИХ ПРОЦЕСА,
Тема: РЕИНЖЕЊЕРИНГ ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА БРИЗГАЊА ПЛАСТИКЕ У ПОГОНУ МОЛДИНГ-ГРУНЕР СРБИЈА Д.О.О. ВЛАСОТИНЦЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, члан
У Врању, 12.1.2023.г.
Дана 17.1.2023 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент БРАНИСЛАВ СТАНИМИРОВИЋ ИМ-10/21 браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  РЕИНЖЕЊЕРИНГ ПРОИЗВОДНИХ ПРОЦЕСА,
Тема: РЕИНЖЕЊЕРИНГ УПРАВЉАЊА, РЕМОНТА И ОДРЖАВАЊА САСТАВНИХ СКЛОПОВА РОБОТА ТИПА ГЕИНГЕР ЗА ПРИХВАТ ГОТОВИХ ДЕЛОВА У ПОГОНУ МОЛДИНГ - ГРУНЕР У ВЛАСОТИНЦУ.
Састав Комисије:
 1. ДР ЗОРАН ЈАЊИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, члан
У Врању, 12.1.2023.г.
Дана 2.11.2022 год. у 12:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ИВАНА СТОЈИЛКОВИЋ 49-ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  РЕИНЖЕЊЕРИНГ ПРОИЗВОДНИХ ПРОЦЕСА,
Тема: РЕИНЖЕЊЕРИНГ УПРАВЉАЊА ЧВРСТИМ ОТПАДОМ И ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗА ЊЕГОВО СМАЊЕЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ПЧИЊСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, члан
У Врању, 27.10.2022.г.
Дана 2.11.2022 год. у 12:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИЛИЦА АЛЕКСИЋ 50-ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  РЕИНЖЕЊЕРИНГ ПРОИЗВОДНИХ ПРОЦЕСА,
Тема: РЕИНЖЕЊЕРИНГ ПРОЦЕСА САКУПЉАЊА, ПРЕВОЗА И ПРЕРАДЕ ПАПИРЕН И КАРТОНСКЕ АМБАЛАЖЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ПЧИЊСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, члан
У Врању, 27.10.2022.г.

Пројекти , награде и признања