Одбрана специјалистичких радова

Дана 12.12.2023 год. у 13:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ ДСТ/13/21 браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ДИНАМИКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА,
Тема: АНАЛИЗА ДИЈАГНОСТИКЕ СТАБИЛНОСТИ И КОЧЕЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА КАТЕГОРИЈЕ М1 СА АСПЕКТА ДИНАМИКЕ ВОЗИЛА НА ПРАКТИЧНИМ ПРИМЕРИМА.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. МР АЛЕКСАНДАР ГОШИЋ, члан
У Врању, 5.12.2023.г.
Дана 14.12.2023 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АЛЕКСАНДАР ГРУЈИЋ ДСТ 02/22 браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: ОБРАЗОВАЊЕ КАДРОВА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА.
Састав Комисије:
 1. МР АЛЕКСАНДАР ГОШИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР МИЛАН СТАНКОВИЋ, члан
У Врању, 27.11.2023.г.
Дана 16.10.2023 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент СВЕТА МАРКОВИЋ ИМ 04/22 браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ИНДУСТРИЈСКЕ МЕНАЏМЕНТ,
Тема: КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ И УПРАВЉАЊЕ КРИЗОМ У МАЛИМ ИНДУСТРИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА.
Састав Комисије:
 1. ДР ЉИЉАНА СТОШИЋ МИХАЈЛОВИЋ, председник
 2. ДР СВЕТЛАНА ТРАЈКОВИЋ, ментор
 3. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, члан
У Врању, 10.10.2023.г.
Дана 28.9.2023 год. у 11:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ЈЕЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ СТОЈАНОВИЋ ДСТ 12/21 браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  САОБРАЋАЈ КАО ИЗВОР ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Тема: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ИЗДУВНИХ ГАСОВА КОД БЕНЗИНСКИХ И ДИЗЕЛ МОТОРА И МОГУЋНОСТ СМАЊЕЊА НЕГАТИВНОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛАН СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, ментор
 3. МР АЛЕКСАНДАР ГОШИЋ, члан
У Врању, 26.9.2023.г.
Дана 28.9.2023 год. у 12:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ДЕЈАН ВЕЉКОВИЋ ИМ 01/22 браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ИНОВАЦИЈЕ У РАЗВОЈУ ПРОИЗВОДА,
Тема: ЕКОНОМСКИ И ЕКОЛОШКИ ЕФЕКТИ ИМПЛЕМЕТЕЦИЈЕ ИНОВАЦИЈА У КОМПАНИЈИ APPLE.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, председник
 2. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан
У Врању, 25.9.2023.г.
Дана 28.9.2023 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент СТЕФАН АРСИЋ ИМ 03/21 браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА,
Тема: ПОСТУПАК ИЗРАДЕ ПАРЕТО ДИЈАГРАМА КАО АЛАТА КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДЊЕ У КОМПАНИЈИ ,, ДОДИЋ НАМЕШТАЈ ДОО"".
Састав Комисије:
 1. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, председник
 2. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР ЗОРАН ЈАЊИЋ, члан
У Врању, 22.9.2023.г.

Пројекти , награде и признања