ЦЕНОВНИК ПРУЖАЊА УСЛУГА НА АКАДЕМИЈИ ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - ОДСЕК ВРАЊЕ

1.

Висина школарине за упис I године основних струковних студија за студијске програме:

  • Машинско инжењерство
  • Саобраћај и транспорт

70.000,00 динара

2.

Висина школарине за упис I године основних струковних студија за студијске програме:

  • Прехрамбене технологије
  • Производна економија
  • Предузетнички менаџмент
  • Заштита животне средине
60.000,00 динара
3.

Висина школарине за упис I године основних струковних студија за студијски програм Струковна медицинска сестра

110.000,00 динара

4.

Висина школарине за упис II, III и упис школске године према укупном броју ЕСПБ бодова

број ЕСПБ х 1200,00 динара

5.

Висина школарине за упис II, III и упис школске године према укупном броју ЕСПБ бодова

Струковна медицинска сестра

број ЕСПБ х 1900,00 динара

6.

Висина школарине за упис I године специјалистичких с. студија

70.000,00 динара

7.

Висина школарине за упис I године мастер струковних студија

70.000,00 динара

8.

Висина школарине за упис II године мастер струковних студија према укупном броју ЕСПБ бодова

број ЕСПБ х 1,200,00 динара

9.

Обнова апсолвентског стажа (по старом програму)

15.000,00 динара

10.

Испитна пријава за студенте из буџета

300,00 динара

11.

Испитна пријава за самофинансирајуће студенте

1.200,00 динара

12.

Испитна пријава за полагање испита по истеку апсолвентског стажа

1.200,00 динара

13.

Испитна пријава за пријављивање по истеку рока за пријављивање (на дан испита)

3.000,00 динара

14.

Уплата за одбрану завршног (дипломског) рада (на ж.р. Академије)

5.000,00 динара

15.

Уплата за одбрану специјалистичког рада (на ж.р. Академије)

20.000,00 динара

16.

Уплата за одбрану завршног мастер рада (на ж.р. Академије)

25.000,00 динара

17.

Трошкова издавања дипломе и додатка дипломе (или уверење)

10.000,00 динара

18.

Трошкова издавања дипломе и додатка дипломе (или уверење) на енглеском језику

10.000,00 динара

19.

Трошкови издавања дипломе (по старом програму)

10.000,00 динара

20.

Ванредно издавање дипломе и додатка дипломе

још 5.000,00 динара

21.

Ванредно издавање дипломе (по старом програму)

још 5.000,00 динара

22.

Издавање дупликата дипломе и додатка дипломе

10.000,00 динара

23.

Издавање дупликата дипломе (по старом програму)

10.000,00 динара

24.

Издавање дупликата индекса

3.000,00 динара

25.

Издавање уверења о положеним испитима

5.000,00 динара

26.

Издавање уверења о признатим и положеним испитима

7.000,00 динара

27.

Издавање посебних уверења и потврда на лични захтев

1.000,00 динара

28.

Издавање уверења о статусу студента

500,00 динара

29.

Овера наставног плана и програма

1.000,00 динара

30.

Издавање докумената на реверс (ради се о документима достављених приликом уписа)

2.500,00 динара

31.

Испис студената

2.500,00 динара

32.

Провера дипломе

1.500,00 динара

33.

Школарина за упис године за стране држављане

1.000 евра

34.

Испитна пријава за полагање пред Комисијом

3.000,00 динара

35.

Испитна пријава за полагање предмета који се слушају у зимском семестру у 4. 5. и 6. испитном року, односно предмета који се слушају у летњем семестру у 6. испитном року и 1. и 2. испитном року наредне школске године

2.000,00 динара

36.

Пријава за полагање пријемног испита

6.000,00 динара

37.

Информатор

400,00 динара

38.

Припремна настава

4.000,00 динара

39.

Накнада за оверавање семестра после истека рока за оверу семестра

3.000,00 динара

40.

Признавање пријемног испита са друге школе

3.000,00 динара

41.

Трошкови уписа у прву годину првог степена (првог и другог степена)

6.000,00 динара

42.

Трошкови уписа у наредну школску годину (II, III, обнова, апсолвентска, продужена)

6.000,00 динара

43.

Школарина за упис у III годину, ради усклађивања стеченог стручног назива за кандидате који су завршили и то:

- IV семестар

број ЕСПБ х 1.200,00 динара

- V семестар

број ЕСПБ х 1.200,00 динара

- VI семестар

број ЕСПБ х 1.200,00 динара

44.

Школарина за обнову године за студенте који су уписали усклађивање стеченог стручног назива

10.000,00 динара

45.

Пријава испита након истека апсолвент. стажа

1.200,00 динара

46.

Поништавање испита

1.500,00 динара

47.

Признавање испита (по испиту)

1.200,00 динара

48.

Накнада остваривања предиспитних обавеза по предмету

5.000,00 динара

48. Накнада за промену испитивача након три неуспела полагања испита 10.000,00 динара
49. Школарина за упис године на студијском програму Струковна медицинска сестра за стране држављане  2.000,00 евра

 

Овај ценовник примењиваће се од 01.11.2023. године.

 

 

 

Пројекти , награде и признања