Одбрана мастер радова

Дана 8.3.2023 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент СТЕФАНОВИЋ МАРКО 22/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ТЕХНОЛОШКА МИКРОБИОЛОГИЈА,
Тема: ПРОИЗВОДЊА СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИРОДНЕ РАКИЈЕ ,,АНАСОНКА" АРОМАТИЗОВАЊЕМ И ДЕСТИЛАЦИЈОМ РАКИЈЕ ОД ГРОЖЂА.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, председник
 2. ДР ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ, члан
 3. МАСТ. ИНГ. ПОЉ. ЈАЊИЋ АЛЕКСАНДАР, члан
 4. ДР СРЂАН ТАСИЋ, ментор
У Врању, 3.3.2023.г.
Дана 25.05.2023 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МАРТИНА СТЕВАНОВИЋ 24/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ПРОЦЕНА РИЗИКА ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ,
Тема: МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У УРБАНИМ СРЕДИНАМА НА ПРИМЕРУ ГРАДА ВРАЊА.
Састав Комисије:
 1. ДР ЛИДИЈА СТАМЕНКОВИЋ, председник
 2. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, ментор
 3. СЦИ ТИЈАНА МИЛАНОВИЋ, члан
У Врању, 24.05.2023.г.
Дана 3.11.2022 год. у 10:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АНА ЈОВАНОВИЋ 16/МАС-МЕП браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ПРОЦЕНА РИЗИКА ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ,
Тема: ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ВРАЊА И ВРАЊСКЕ БАЊЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА МРДАК, председник
 2. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, члан
 3. МАРИЈА ПЕТКОВИЋ ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА, члан
 4. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, ментор
У Врању, 1.11.2022.г.
Дана 30.9.2022 год. у 11:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ЛИДИЈА СТОЈАНОВИЋ 21/ МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТРАНЗИЦИЈА,
Тема: УТИЦАЈ КОРОНЕ НА ПРОЦЕС ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан
 3. МАС.ЕКОН. ГОРАН СТОЈАНОВИЋ, члан
 4. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
У Врању, 30.9.2022.г.
Дана 30.9.2022 год. у 10:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ПЕРИЦА СТОЈАНОВИЋ 12-МАС/МЕП браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ,
Тема: РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕЋА У УСЛОВИМА НЕСИГУРНОГ ОКРУЖЕЊА.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан
 3. ГОРАН СТОЈАНОВИЋ, ЧЛАН ИЗ ПРИВРЕДНОГ ИЛИ ЈАВНОГ СЕКТОРА, члан
 4. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
У Врању, 30.9.2022.г.
Дана 30.9.2022 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ДАНИЈЕЛА ЦВЕТКОВИЋ 18/МАС-МЕП  браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТРАНЗИЦИЈА,
Тема: КАКО СЕ МЕЊАЈУ ЕКОНОМСКИ СИСТЕМИ.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан
 3. МАС. ЕК. ГОРАН СТОЈАНОВИЋ, члан
 4. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
У Врању, 30.9.2022.г.