Одбрана мастер радова

Дана 26.12.2023 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ЖАРКО СИМЕОНОВ ТИ 05/21 браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ИНДУСТРИЈСКА ЕКОЛОГИЈА,
Тема: ТРЕТМАН ОТПАДНИХ ВОДА ГРАДА ВРАЊА.
Састав Комисије:
 1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, председник
 2. МАС. ВИОЛ. МИЉАНА СТЕВАНОВИЋ, члан
 3. ДР ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ, члан
 4. ДР ЛИДИЈА СТАМЕНКОВИЋ, ментор
У Врању, 21.12.2023.г.
Дана 9.11.2023 год. у 13:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АНДРИЈАНА АЛЕКСИЋ ТИ 01/21 браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА,
Тема: РАЗЛИКЕ У КВАЛИТЕТУ ПЕКАРСКИХ ПРОИЗВОДА ПРОИЗВЕДЕНИХ ОД ОРГАНСКОГ И КОНВЕКЦИОНАЛНОГ ПШЕНИЧНОГ БРАШНА У ПЕКАРИ ЛОКИ КОМЕРЦ ВРАЊЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, председник
 2. ДР ЛИДИЈА СТАМЕНКОВИЋ, члан
 3. ДЕЈАН МИЛАНОВ, члан
 4. ДР ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ, ментор
У Врању, 8.11.2023.г.
Дана 2.11.2023 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ЈОВАН ПЕТКОВИЋ 5/МАС-МЕП браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ЗА МОНИТОРИНГ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Тема: РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗАСНОВАНО НА ПРИНЦИПИМА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, члан
 3. МАС-ЕК. МИЛИЦА СТОШИЋ, члан
 4. ДР ЛИДИЈА СТАМЕНКОВИЋ, ментор
У Врању, 20.10.2023.г.
Дана 12.10.2023 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МАЈА ЈОВИЋ МЕП 12/21 браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Тема: ЕКОНОМСКИ И ЕКОЛОШКИ АСПЕКТ ИСПИТИВАЊА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДА ЗА ПИЋЕ У ЈП ВОДОВОД - ВЛАДИЧИН ХАН.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан
 3. НАТАША ДИМИТРИЈЕВИЋ МАС. ЕКОНОМИСТА, члан
 4. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, ментор
У Врању, 10.10.2023.г.
Дана 28.9.2023 год. у 11:15 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МАРИЈА ЂОРЂЕВИЋ МЕП 11/21 браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА,
Тема: КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЦЕСА ПРИДРУЖИВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА МРДАК, председник
 2. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, члан
 3. МИЛИЦА СТОШИЋ, члан
 4. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, ментор
У Врању, 25.9.2023.г.
Дана 28.9.2023 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент САРА ТРАЈКОВИЋ МЕП 16/21 браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ЕКОНОМСИ РАСТ И РАЗВОЈ,
Тема: СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА У ПЕРИОДУ ОД 2020. ДО 2025. ГОДИНЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан
 3. МИРОСЛАБ ДЕЈКОВИЋ, члан
 4. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
У Врању, 25.9.2023.г.