ПРИПРЕМНА НАСТАВА

Сви заинтересовани средњошколци који желе да прате припремну наставу могу се пријавити путем формулараНакон пријаве добићете на Ваш мејл детаље за приступ и праћење наставе.

 

ПРИЈАВИ СЕ

 

Зашто уписати АТВСС - Одсек Врање

 • Акредитовани студијски програми обезбеђују признату диплому.
 • Високостручан наставни кадар пружа струдентима теоријска и практична знања
 • Настава се изводи по принципима Болоњске декларације кроз разне облике и методе интерактивног приступа.
 • Студијски пpограми су компатибилни са програмима истих или сличних усмерења на иностраним колеџима.  Студенти су укључени у практичне пројекте на којима примењују знања, развијају вештине и стилу искуства неопходна за обављање посла инжењера, економисте и менаџера.
 • Студенти имају занимљив друштвени живот кроз активности студентског парламента.
 • У непосредној близини Одсека Врање налази се студентски дом и менза.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА

Сви заинтересовани средњошколци који желе да прате припремну наставу могу се пријавити путем формулараНакон пријаве добићете на Ваш мејл детаље за приступ и праћење наставе.

 

ПРИЈАВИ СЕ

 

Зашто уписати АТВСС - Одсек Врање

 • Акредитовани студијски програми обезбеђују признату диплому.
 • Високостручан наставни кадар пружа струдентима теоријска и практична знања
 • Настава се изводи по принципима Болоњске декларације кроз разне облике и методе интерактивног приступа.
 • Студијски праграми су компатибилни са програмима истих или сличних усмерења на иностраним колеџима.  Студенти су укључени у практичне пројекте на којима примењују знања, развијају вештине и стилу искуства неопходна за обављање посла инжењера, економисте и менаџера.
 • Студенти имају занимљив друштвени живот кроз активности студентског парламента.
 • У непосредној близини Одсека Врање налази се студентски дом и менза.

КАКО ДО ИНДЕКСА?

Упис студената врши се на основу расписаног конкурса за упис. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе:

 • Диплому о завршеној средњој школи у трогодишњем или четворогодишњенм трајању
 • Сведочанства свих разреда средње школе
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

ИНФОРМАТОР

Информатор за полагање пријемног испита за основне струковне студије можете преузети бесплатно овде.

КОНКУРСИ 2022/2023

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - Одсек Врање уписује у прву годину на основним струковним студијама у школској 2021/2022. године у другом конкурсном року укупно 90 студената, од којих 25 на студије из буџета и 65 који плаћају школарину, на следећим акредитованим студијским програмима:

Назив студијског програма
Број 

ФИБ

Број

САФ

Укупно
Пријемни испит
(полаже се један)
МАШИНСКО
ИНЖЕЊЕРСТВО

3

10

13

Математика
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

0

8

8

Математика или 
хемија
ПРЕХРАМБЕНА
ТЕХНОЛОГИЈА

9

2

11

Математика или
хемија
ИНЖЕЊЕРСТВО
НАМЕШТАЈА И
ЕНТЕРИЈЕРА

7

7

14

Математика или
хемија
САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ

0

8

8

Математика
ПРОИЗВОДНА
ЕКОНОМИЈА

6

10

16

Математика или
економија
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ 
МЕНАЏМЕНТ

0

20

20

Математика или
економија

  УКУПНО

34

65

99

 

 Цео текст конкурса ОСС

%MCEPASTEBIN%

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НИШ - Одсек Врање уписује у прву годину на основним струковним студијама у школској 2021/2022. године у другом конкурсном року укупно 90 студената, од којих 25 на студије из буџета и 65 који плаћају школарину, на следећим акредитованим студијским програмима:

Назив студијског програма
Број 

ФИБ

Број

САФ

Укупно
Пријемни испит
(полаже се један)
МАШИНСКО
ИНЖЕЊЕРСТВО

3

10

13

Математика
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

0

8

8

Математика или 
хемија
ПРЕХРАМБЕНА
ТЕХНОЛОГИЈА

9

2

11

Математика или
хемија
ИНЖЕЊЕРСТВО
НАМЕШТАЈА И
ЕНТЕРИЈЕРА

7

7

14

Математика или
хемија
ДРУМСКИ
САОБРАЋАЈ

0

8

8

Математика
ПРОИЗВОДНА
ЕКОНОМИЈА

6

10

16

Математика или
економија
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ 
МЕНАЏМЕНТ

0

20

20

Математика или
економија

  УКУПНО

34

65

99

 

 Цео текст конкурса ОСС

КОНКУРС 2021/2022

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - Одсек Врање уписује у прву годину на основним струковним студијама у школској 2021/2022. године у другом конкурсном року укупно 90 студената, од којих 25 на студије из буџета и 65 који плаћају школарину, на следећим акредитованим студијским програмима:

Назив студијског програма
Број студената који се финансирају из буџета
Број студената који се сами финансирају
Укупно
Пријемни испит
(полаже се један)
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
3 10 13
Математика
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0

8

8

Математика
или хемија
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

9

2

11

Математика
или хемија
ИНЖЕЊЕРСТВО НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА

7

7

14

Математика или хемија
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

0

8

8

Математика
ПРОИЗВОДНА ЕКОНОМИЈА

6

10

16

Математика
или економија
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ  МЕНАЏМЕНТ

0

20

20

Математика
или економија

  УКУПНО

25

65

90

 

Цео текст конкурса ОСС

КАПАЦИТЕТИ

Програми се реализују у складу са Законом о високом образовању и одлукама Комисије за Акредитацију и Проверу Квалитета Републике Србије КАПК који функциоше у оквиру Националног Акредитационог Тела. 

У складу са са дозволама за рад и уверењима за акредитацију студијских програма, Одсек Врање, уписује укупно 190 студената на основним студијама на седам студијских програма.

Студијски програми се одликују савременим наставним садржајима који, у комбинацији са практичним радом, омогућавају студентима стицање савремених знања, вештина, способности и ставова потребних све захтевнијем тржишту рада. 

 Студентима је доступно  2148 м2, модерно опремљеног наставног и лабораторијског простора са свом потребном дидактичком опремом, савременaмернa опремa, квалитетно наставно особље.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

 • Пријемни испит се полаже из математике, хемије или економије зависно од студијског програма.
 •  На основу збира бодова са пријемног испита (максимално 60) и бодова добијених за успех у претходном школовању (максимално 40) врши се рангирање кандидата.
 • У прву годину студија може бити уписан кандидат који се налази на коначној ранг листи за студијски програм до броја предвиђеног конкурсом и који има најмање 30 бодова.

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

Уколико имате било каквих питања везана за упис слободно нас контактирајте на odsekvranje@akademijanis.edu.rs, или путем телефона 017 / 421 - 859

Потребна документација

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (купује се у Школи), подносе фотокопије следећих докумената: 

 • извод из матичне књиге рођених,
 • сведочанства свих завршених разреда средње школе,
 • диплому о завршеној средњој школи,
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Академију техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсек Врање 840-2111666-06, позив на број 03-2022.

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС на Академију техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсек Врање подносе:

 • оригинална документа,
 • два обрасца ШВ-20 ( добијају се у школи бесплатно ),
 • попуњен индекс ( добија се у школи бесплатно ),
 • две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,
 • семестралну уплату ( трошкови за индекс, шв обрасце, категоризацију, архивирање и обраду података) у износу од 5.000,00 динара, сврха уплате: Трошкови уписа, на жиро рачун Академију техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсек Врање 840-2111666-06, позив на број 03-2022.
 • кандидати који плаћају школарину, доказ о уплати прве рате школарине у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Академије техничковаспитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 03-2022 (укупан износ школарине је 50.000 динара која може да се плати у 10 рата).

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 50.000,00 динара;
 • за стране држављане износи 1.000,00 ЕУР-а
 

Школа на мапи


Стручне службе у школи

Телефон централе +381 (0) 17 421 859Телефон (локал)Рад са странкама
Руководилац 102 9:00 - 13:00
Помоћник руководиоца 118 9:00 - 13:00
Секретар 103 8:00 - 14:30
Студентска служба 104 8:00 - 14:00
Рачуноводство 120 8:00 - 14:00
Библиотека 124 7:30 - 14:30
Скриптарница 105 8:00 - 14:00
Студентски савез +381 (0) 17 421 889

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image