Одбрана завршних радова

Дана 12.12.2023 год. у 12:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент БОЈАНА НИКОЛИЋ 416/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА,
Тема: АНАЛИЗА ВИТАЛНИХ ДЕЛОВА ДРУМСКИХ ВОЗИЛА СА АСПЕКТА ОДРЖАВАЊА-ПОГОНСКИ АГРЕГАТ, ТРАНСМИСИЈА И КОЧИОНИ СИСТЕМ.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. МР АЛЕКСАНДАР ГОШИЋ, члан
У Врању, 4.12.2023.г.
Дана 6.12.2023 год. у 13 :30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент БОЈАНА ТАСИЋ 438/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА,
Тема: АНАЛИЗА ОТКАЗА ПНЕУМАТСКИХ СИСТЕМА НА ПУТНИЧКИМ ВОЗИЛИМА.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. МР АЛЕКСАНДАР ГОШИЋ, члан
У Врању, 4.12.2023.г.
Дана 6.12.2023 год. у 14:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ГОРАН ДИМИЋ 433/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ДИЈАГНОСТИКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА,
Тема: ДИЈАГНОСТИКА СИСТЕМА ЗА НАПАЈАЊЕ ОТО И ДИЗЕЛ МОТОРА ГОРИВОМ НА ПУТНИЧКИМ ВОЗИЛИМА.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛАН СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. МР АЛЕКСАНДАР ГОШИЋ, члан
У Врању, 4.12.2023.г.
Дана 6.12.2023 год. у 14:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ДУШАН ИЛИЋ 434/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ДИЈАГНОСТИКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА,
Тема: ДИЈАГНОСТИКА ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈА НА ПУТНИЧКИМ ВОЗИЛИМА.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛАН СТАНОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. МР АЛЕКСАНДАР ГОШИЋ, члан
У Врању, 4.12.2023.г.
Дана 16.11.2023 год. у 11:35 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент БОГДАН МЛАДЕНОВИЋ ДСТ 04-22 браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  САОБРАЋАЈ КАО ИЗВОР ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Тема: САОБРАЋАЈ И ЖИВОТНА СРЕДИНА.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛАН СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, ментор
 3. ДР АЛЕКСАНДАР ГОШИЋ, члан
У Врању, 14.11.2023.г.
Дана 16.11.2023 год. у 13:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент НЕМАЊА ТАСИЋ 338/ДС-МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ,
Тема: ЛАНЧАНИ ПРЕНОСНИЦИ КАО ЕЛЕМЕНТИ ПРЕНОСА СНАГЕ НА ПРАКТИЧНОМ ПРИМЕРУ.
Састав Комисије:
 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, члан
У Врању, 13.11.2023.г.

Пројекти , награде и признања