Јавни увид мастер радова

 

Мастер рад кандидата: ДАЛИБОР ИГЊАТОВИЋ 6/МАС-МЕП под називом : ТРАНЗИЦИЈА У СРБИЈИстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 2.4.2024 године.

 

У Врању, 2.4.2024.г.

 

Мастер рад кандидата: ЖАРКО СИМЕОНОВ ТИ/05/21 под називом : ТРЕТМАН ОТПАДНИХ ВОДА ГРАДА ВРАЊАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 4.12.2023 године.

 

У Врању, 4.12.2023.г.

 

Мастер рад кандидата: АНДРИЈАНА АЛЕКСИЋ ТИ 01/21 под називом : РАЗЛИКЕ У КВАЛИТЕТУ ПЕКАРСКИХ ПРОИЗВОДА ПРОИЗВЕДЕНИХ ОД ОРГАНСКОГ И КОНВЕКЦИОНАЛНОГ ПШЕНИЧНОГ БРАШНА У ПЕКАРИ ЛОКИ КОМЕРЦ ВРАЊЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 19.10.2023 године.

 

У Врању, 19.10.2023.г.

 

Мастер рад кандидата: ЈОВАН ПЕТКОВИЋ 5/МАС-МЕП под називом : РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗАСНОВАНО НА ПРИНЦИПИМА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 16.10.2023 године.

 

У Врању, 16.10.2023.г.

 

Мастер рад кандидата: МАЈА ЈОВИЋ МЕП 12/21 под називом : ЕКОНОМСКИ И ЕКОЛОШКИ АСПЕКТ ИСПИТИВАЊА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДА ЗА ПИЋЕ У ЈП ВОДОВОД - ВЛАДИЧИН ХАНстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 20.9.2023 године.

 

У Врању, 20.9.2023.г.

 

Мастер рад кандидата: МИЛИЦА НАУМОВИЋ МЕП07/21  под називом : КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ НА ПРИМЕРУ ЈП ВОДОВОД ВРАЊЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 13.9.2023 године.

 

У Врању, 13.9.2023.г.