Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: БОЈАНА НИКОЛИЋ 416/ДС под називом : АНАЛИЗА ВИТАЛНИХ ДЕЛОВА ДРУМСКИХ ВОЗИЛА СА АСПЕКТА ОДРЖАВАЊА-ПОГОНСКИ АГРЕГАТ, ТРАНСМИСИЈА И КОЧИОНИ СИСТЕМстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 4.12.2023 године.

 

У Врању, 4.12.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: АНДРИЈАНА СТОЈАНОВИЋ 407/ДС под називом : ДИЈАГНОСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ВОЗИЛА-ИЗБОР И ОЦЕНА ИСТИХ И ОДРЕЂИВАЊЕ КАРАКТЕРИСТИКА ЊИХОВИХ ПРОМЕНАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 4.12.2023 године.

 

У Врању, 4.12.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: АНДРИЈАНА ГРУЈИЋ 412/ДС под називом : ЛОГИСТИЧКА ПОДРШКА И ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МОТОРАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 4.12.2023 године.

 

У Врању, 4.12.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: БОЈАНА ТАСИЋ 438/ДС под називом : АНАЛИЗА ОТКАЗА ПНЕУМАТСКИХ СИСТЕМА НА ПУТНИЧКИМ ВОЗИЛИМАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 30.11.2023 године.

 

У Врању, 30.11.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: ДУШАН ИЛИЋ 434/ДС под називом : ДИЈАГНОСТИКА ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈА НА ПУТНИЧКИМ ВОЗИЛИМАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 30.11.2023 године.

 

У Врању, 30.11.2023.г.

 

Завршни рад кандидата: ГОРАН ДИМИЋ 433/ДС под називом : ДИЈАГНОСТИКА СИСТЕМА ЗА НАПАЈАЊЕ ОТО И ДИЗЕЛ МОТОРА ГОРИВОМ НА ПУТНИЧКИМ ВОЗИЛИМАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 30.11.2023 године.

 

У Врању, 30.11.2023.г.