Јавни увид специјалистичких радова

 

Специјалистички рад кандидата: МИЉАН РАШИЋ ДСТ 08/21 под називом : СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА УСЛУГА АУТО ШКОЛА, СА АКЦЕНТОМ НА УСЛУГЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 13.4.2023 године.

 

У Врању, 13.4.2023.г.

 

Специјалистички рад кандидата: НИКОЛА ТРАЈКОВИЋ ДСТ 05/21 под називом : ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ITS-A У САОБРАЋАЈУстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 16.3.2023 године.

 

У Врању, 16.3.2023.г.

 

Специјалистички рад кандидата: СТЕФАН БОГДАНОВИЋ ДСТ 10/21 под називом : ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У РАДУ ДИСПЕЧЕРСКЕ СЛУЖБЕ ЗА ДРУМСКИ ТРАНСПОРТ РОБЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 20.2.2023 године.

 

У Врању, 20.2.2023.г.

 

Специјалистички рад кандидата: АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ ИМ09/21 под називом : РЕИНЖЕЊЕРИНГ ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА БРИЗГАЊА ПЛАСТИКЕ У ПОГОНУ МОЛДИНГ-ГРУНЕР СРБИЈА Д.О.О. ВЛАСОТИНЦЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 29.12.2022 године.

 

У Врању, 29.12.2022.г.

 

Специјалистички рад кандидата: Бранислав Станимировић ИМ 10/21 под називом : РЕИНЖЕЊЕРИНГ УПРАВЉАЊА, РЕМОНТА И ОДРЖАВАЊА САСТАВНИХ СКЛОПОВА РОБОТА ТИПА ГЕИНГЕР ЗА ПРИХВАТ ГОТОВИХ ДЕЛОВА У ПОГОНУ МОЛДИНГ - ГРУНЕР У ВЛАСОТИНЦУстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 29.12.2022 године.

 

У Врању, 29.12.2022.г.

 

Специјалистички рад кандидата: МИЛАН СТОЈИЉКОВИЋ ДСТ 11/21 под називом : НОВЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ ПРИМЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ АУТОБУСА И ЊИХОВЕ КАРАКТЕРИСТИКЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 7.10.2022 године.

 

У Врању, 7.10.2022.г.

Пројекти , награде и признања