Slika 1

У Одсеку Врање, 01. 06. 2023. године, обележен је Дан Академије техничко-васпитачких струковних студија, и уприличена свечаност уручења диплома дипломираним студентима, који су своје школовање на одређеном нивоу струковних студија завршили у текућој школској години.

Студентима су се обратили председник Академије др Срђан Јовковић, руководилац Одсека Врање др Гордана Богдановић и помоћник градоначелника господин Милан Илић, мотивационим порукама да учење наставе кроз формално и неформално развијање свих компетенција неопходних за укључивање у савремено пословно окружење.

Подршку струдентима су пружили и председник Студентске конференције Академија струковних студија и високих школа Србије Војислав Стојановић и председница Студентског парламента Радмила Филиповић.

Најбољим студентима проглашени су Делевић Сања са студијског програма Заштита животне средине, Цветковић Ивана са студијског програма Производна економија, Смиљковић Ана са студијског програма Прехрамбена технологија, Стефановић Оливер са студијског програма Предузетнички менаџмент, Ђорић Петар са студијског програма Машинско инжењерство, Крстић Тамара са студијског програма Друмски саобраћај, Миленковић Данијел са студијског програма Друмски саобраћај и транспорт и Цветковић Сузана са студијског програма Инжењерски менаџмент специјалистичких струковних студија, Стојановић Перица са студијског програма Међународна економија и предузетништво и Митић Стефан са студијског програма Технолошко инжењерство мастер струковних студија.

Свечаности су присуствовали представници Педагошког факултета у Врању и директори средњих школа са којима Одсек Врање има изванредну сарадњу.

Међу званицама били су и представници комапнија БАТ-а и АЛФА ПЛАМ-а, које дуги низ година, заједно са другим привредним субјектима, омогућавају реализацију стручних пракси и модула дуалног модела образовања.

 

 

Пројекти , награде и признања