ОБАВЕШТЕЊА

Рок за пријаву испита за Октобарски испитни рок је продужен до четвртка 08.09.2022.

Уплате можете извршити до среде 07.09.2022. до 14ч.

 

 

Пријава испита за ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК на основним, специјалистичким и мастер студијама је од 05. и 06. септембра 2022. године.

Приликом пријаве испита студент је у обавези да тачно упише позив на број на уплатници који може видети на свом налогу у делу финансије (Јединствени позив на број) и изврши уплату дан пре пријаве испита (тј. најкасније морате извршити уплату 05.09.2022.године до 14 часова) да би Ваша уплата била на време евидентирана. (уколико вам уплата не прође преко извода нећете моћи да пријавите испит у термину који је предвиђен за пријаву испита, по истеку термина, пријава испита ће коштати 2.500,00 дин.)

Молимо све студента да уплате за пријаву испита врше по новом ценовнику који је на снази од понедељка, 23.05.2022. године. 

Цена пријаве испита је 2.000,00 дин.

 

Извештај Комисије за избор кандидата у звање предавача ван радног односа за ужу научну област МАКРОЕКОНОМИЈА И РАЧУНОВОДСТВО, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко-васпитачких струковних студија-Одсека Врање, од 05.07.2022. године. до 09.09.2022. године. Приговор на Извештај Комисије за избор кандидата у звање предавача ван радног односа може се поднети у писаном облику у Академији техничко-васпитачких струковних студија. 

Текст извештаја

 

 

  • Сарадник демонстратор за ужу стручну област Meнаџмент и бизнис за школску 2022/2023 годину, број извршилаца: 1.
  • Сарадник демонстратор за ужу стручну област Макроекoномија и рачуноводство за школску 2022/2023 годину, број извршилаца: 2

Учесници конкурса за избор у звање демонстратота  достављају:

  • пријаву на конкурс;
  • биографију;
  • Потврду да је студент студија првог, другог или трећег степена који је на основним студијама остварио најмање 120 ЕСПБ бодова, са просечном оценом најмање 8 (осам).

Приликом избора у звање, предност имају студенти који су прошли вежбе на предметима који припадају ужој стручној области за коју се ангажују.

Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: Академија техничко-васпитачких струковних студија, Београдска бр. 18, 18000, Ниш, са назнаком: за Конкурс.

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс

 

 

Коначне ранг листе по студијским програмима:

Струковна медицинска сестра

Машинско инжењерство

Производна економија

Прехрамбена технологија

Заштита животне средине

 

 

Јединствене ранг листе по студијским програмима:

Струковна медицинска сестра

Машинско инжењерство

Производна економија

Прехрамбена технологија

Заштита животне средине

 

 

Распоред

 

Пријава испита за СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК на основним, специјалистичким и мастер студијама је од 15. – 17. августа 2022. године.

Приликом пријаве испита студент је у обавези да тачно упише позив на број на уплатници који може видети на свом налогу у делу финансије (Јединствени позив на број) и изврши уплату дан пре пријаве испита (тј. најкасније морате извршити уплату 16.08.2022.године до 12 часова) да би Ваша уплата била на време евидентирана. (уколико вам уплата не прође преко извода нећете моћи да пријавите испит у термину који је предвиђен за пријаву испита, по истеку термина, пријава испита ће коштати 2.500,00 дин.)

Молимо све студента да уплате за пријаву испита врше по новом ценовнику који је на снази од понедељка, 23.05.2022. године. 

Цена пријаве за студенте који се финансирају из буџета је 200,00 дин. , док за студенте који се сами финансирају износи 1.200,00 дин. )

Цена пријаве испита из зимског семестра је 2.000,00 дин.

 

Извештај Комисије за избор наставника у звање вишег предавача за ужу научну област МАКРОЕКОНОМИЈА И РАЧУНОВОДСТВО, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко-васпитачких струковних студија-Одсека Врање, од 20.07.2022. године. до 19.08.2022. године. Приговор на Извештај Комисије може се поднети у писаном облику у Академији техничко-васпитачких струковних студија. 

 

Пројекти , награде и признања