ЈАВНЕ НАБАВКЕ

08.02.2017.

Поступак јавне набавке за превоз студената у земљи и иностранству

Понуде за јавну набавку мале вредности - превоз путника у земљи и инотранству 1/2017 могу се поднети до 22.03.2017 до 12 часова

Конкурсна документација

 

23.01.2017.

План јавне набавке за 2017.годину

 

  

20.10.2016.

Поступак јавне набавке за набавку лож уља

Закључен је Уговор о јавној набавци лож уља

  

12.09.2016.

Поступак јавне набавке за набавку лож уља

Покреће се поступак јавне набавке мале вредности за избор најповољнијег понуђача за набавку лож уља за календарску 2016. годину.

Позив за подношење понуда

Конкурcна документација

 

11.03.2016.

Поступак јавне набавке за превоз студената у земљи и иностранству

Изабрана је најповољнија понуда за превоз студената у земљи и иностранству. Одлуку можете преузети у пдф формату.

 Одлука о избору најповољније понуде за превоз студената у земљи и иностранству

 

23.02.2016.

Поступак јавне набавке за превоз студената у земљи и иностранству

Продужава се рок јавне набавке мале вредности за избор најповољнијег понуђача за превоз студената у земљи и иностранству за календарску 2016. годину.

Конкурсна документација - превоз студената у земљи и иностранству

 Продужење рока за подношење понуда - превоз студената у земљи и иностранству

11.02.2016.

Поступак јавне набавке за превоз студената у земљи и иностранству

Покреће се поступак јавне набавке мале вредности за избор најповољнијег понуђача за превоз студената у земљи и иностранству за календарску 2016. годину.

Конкурсна документација - превоз студената у земљи и иностранству

 Позив за подношење понуда - превоз студената у земљи и иностранству

10.09.2014.

Расписан је тендер за набавку лож уља за грејање Школе. Конкурсну документацију можете преузети у пдф формату.

Позив за подношење понуда - набавка лоз уља
Конкурсна документација - набавка лоз уља

 

28.01.2014.

Поступак јавне набавке компјутерске опреме

Покреће се поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за куповину компјутерске опреме.

Позив за подношење понуде ЈНМВ КОМЈУТЕРСКА ОПРЕМА
Конкурсна документација ЈНМВ КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА
Конкурсна документација - ИСПРАВКА - ЈНМВ КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА

22.01.2014.

Поступак јавне набавке за превоз студената у земљи и иностранству

Покреће се поступак јавне набавке мале вредности за избор најповољнијег понуђача за превоз студената у земљи и иностранству за календарску 2014. годину.

Конкурсна документација за јавну набавку ПРЕВОЗ СТУДЕНАТА
Позив за подношење пријаве за јавну набавку Превоз студената

 

Пројекти , награде и признања